Välkommen till programmet {{answer_14856109}}

Följ den här länken för att läsa första delen av vårt program om ADHD.

http://adhdsupporten.se/program/
Logga in med lösenord: smartstudying2015

För att logga in till del 1 använd lösenord: del1

Här kan du ladda hem del 1 som PDF.
http://lvipsykoterapi.com/static/adhd/ADHD_del1.pdf